You are here: Home » Products » Cardiovascular » Normolipemiante
Tuesday, 19 Nov 2019
 

Normolipemiante

Fibrolip® 100

Fibrolip® 100

PRINCIPIO ACTIVO: Ciprofibrato.
INDICACIÓN: Hipertrigliceridemia.

Lesterol® 10

Lesterol® 10

PRINCIPIO ACTIVO: Rosuvastatina.
INDICACIÓN: Hipercolesterolemia.


Lesterol® 20

Lesterol® 20

PRINCIPIO ACTIVO: Rosuvastatina.
INDICACIÓN: Hipercolesterolemia.